HistoriaHistoria

 

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej im. Alicji Siwkiewicz "Chodowiacy"

         ZPiT "Chodowiacy" powstał w 1972 roku w podsiedleckiej wsi Chodów przy tamtejszym Klubie Rolnika. Pierwszym sponsorem Zespołu była gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" a następnie w miarę rozwoju Zespołu, wzrostu kosztów działalności i prestiżu, również WZGS. Założycielami Chodowiaków byli, nieżyjący już: Alicja Siwkiewicz, były członek orkiestry PZPiT "Mazowsze" Zbigniew Myrcha, oraz kierowniczka Klubu Rolnika w Chodowie Irena Karczewska. Po trzech aktywnych latach działalności, występach w regionie i w Warszawie, Zespół stał się tak aktywny, iż zaistniała konieczność przeniesienia do Siedlec, gdzie istniały lepsze warunki pracy i działalności.
Od 1975 roku Zespół działa, więc w Siedlcach, pracując pod patronatem i opieką Centrum Kultury i Sztuki.
         W skład Zespołu wchodzą dwie grupy taneczne(zaawansowana i początkująca), kapela i grupa śpiewacza. Aktualnie Zespół składa się z 60 osób. Śpiewacy, tancerze i muzycy są ludźmi młodymi, mają od 15 do 30 lat. Na koncertach prezentują folklor wielu regionów Polski: Podlasia, Rzeszowszczyzny, Lubelszczyzny, Krakowa, Mazowsza, Górali Żywieckich, Podhala. Tańczą także tańce narodowe: Mazura, Poloneza, Oberka, Kujawiaka. W repertuarze Zespołu są także tańce i folkloru słowackiego, rosyjskiego, włoskiego czy bułgarskiego, które są plonem zagranicznych podróży artystycznych, udziału w międzynarodowych festiwalach i współpracy z zaprzyjaźnionymi zespołami z Bułgarii oraz Słowacji. W swoim dorobku "Chodowiacy" mieli także monotematyczne programy prezentujące i ocalające od zapomnienia ludowe zwyczaje i obrzędy wsi polskiej: "Plon, niesiemy plon", "Wiejskie zaloty", "Chodowskie wesele", ''Cztery pory roku w polskiej piosence ludowej'', ''Wesele na Podhalu'', "Ojczyzna-mój dom'', "Wiosna na Podlasiu", "Lato na Podlasiu", "Jesień na Podlasiu", "Zima na Podlasiu- Hej kolęda, kolęda'', ''Jadą goście, jadą'' , ''Podróże Chodowiaków''. W programach takich jak: ''Wigilia na wsi'', ''Kolędy i pastorałki polskie'', "Śmigus- dyngus", "Dożynki", czy "Kupalnocka" Zespół prezentował w wielu miejscach w Polsce i zagranicą dawne obrzędy ludowe czy też autentyczne wesele z błogosławieństwem rodziców, oczepinami i dobrą zabawą przypominając o wspaniałej kulturze polskiego ludu i korzeniach kultury narodowej.
Wiele programów w całości lub fragmentach zostało zarejestrowanych i było wielokrotnie prezentowane przez Polskie Radio i rozgłośnie lokalne oraz przez Telewizję Polską oraz telewizję: słowacką, włoską, niemiecką, rosyjską i francuską.
         ZPiT Chodowiacy przez 30 lat swojej działalności wystąpili około 1350 koncertów krajowych i 220 zagranicznych. Wielokrotnie Zespół wyjeżdżał do Włoch, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Niemiec, Rosji, Bułgarii, Francji, Watykanu, gdzie wielokrotnie występowali przed Janem Pawłem II. Wyjazdy zagraniczne to również udział w międzynarodowych festiwalach folklorystycznych i sukcesy festiwalowe w Corropolo we
Włoszech czy w Michalowcach w Słowacji. W 1994 roku Chodowiacy otwierali swoim koncertem sezon artystyczny w Teatrze Rutebeuf w Paryżu. W 2002 roku Chodowiacy wzięli udział w MFZPiT w Mezokovesol na Węgrzech.
         W związku z działalnością Zespołu i jego artystycznymi zagranicznymi wojażami powstał w Siedlcach Międzynarodowy Festiwal Pieśni, Tańca i Folkloru , który od 10 lat organizuje Centrum Kultury i Sztuki. W 1998 roku Zespół otrzymał imię Alicji Siwkiewicz, założycielki i przez 25 lat kierownika artystycznego. Kierownictwo Zespołu objęła była, wieloletnia jego członkini, obecnie choreograf Bożena Wojciuk. W ostatnich latach Zespół zdobył wiele nagród. Oprócz kierownika z Zespołem pracują specjaliści: korepetytor chóru, kierownik kapeli, choreograf.
         W 2002 roku podczas MFPTiF Chodowiacy obchodzili 30-lecie istnienia. Uroczysty koncert zgromadził na widowni ok. 1500 osób.